شیت, . (2009). الأخشاب، مصادرها، أنواعها، مجالات استخدامها عند الآشوریین. , 39(55), 592-614. doi: 10.33899/radab.2009.30953
ازهار هاشم شیت. "الأخشاب، مصادرها، أنواعها، مجالات استخدامها عند الآشوریین". , 39, 55, 2009, 592-614. doi: 10.33899/radab.2009.30953
شیت, . (2009). 'الأخشاب، مصادرها، أنواعها، مجالات استخدامها عند الآشوریین', , 39(55), pp. 592-614. doi: 10.33899/radab.2009.30953
شیت, . الأخشاب، مصادرها، أنواعها، مجالات استخدامها عند الآشوریین. , 2009; 39(55): 592-614. doi: 10.33899/radab.2009.30953