محمود, ., الحیانی, . (2023). تحدیات تطبیق مبدأ التناسب على الهجمات السیبرانیة. Alustath, 17(58), 229-270. doi: 10.33899/regs.2023.138761.1143
احمد مؤید محمود; فتحی محمد فتحی الحیانی. "تحدیات تطبیق مبدأ التناسب على الهجمات السیبرانیة". Alustath, 17, 58, 2023, 229-270. doi: 10.33899/regs.2023.138761.1143
محمود, ., الحیانی, . (2023). 'تحدیات تطبیق مبدأ التناسب على الهجمات السیبرانیة', Alustath, 17(58), pp. 229-270. doi: 10.33899/regs.2023.138761.1143
محمود, ., الحیانی, . تحدیات تطبیق مبدأ التناسب على الهجمات السیبرانیة. Alustath, 2023; 17(58): 229-270. doi: 10.33899/regs.2023.138761.1143


Journal Management System. Powered by ejournalplus.com