Jabir, A., Rasheed, L. (2022). Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis’s Two Old Women. , 14(2), 652-665. doi: 10.37654/aujll.2022.176402
Amina Nidham Jabir; Lamiaa Ahmed Rasheed. "Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis’s Two Old Women". , 14, 2, 2022, 652-665. doi: 10.37654/aujll.2022.176402
Jabir, A., Rasheed, L. (2022). 'Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis’s Two Old Women', , 14(2), pp. 652-665. doi: 10.37654/aujll.2022.176402
Jabir, A., Rasheed, L. Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis’s Two Old Women. , 2022; 14(2): 652-665. doi: 10.37654/aujll.2022.176402