سعید, . (2022). تعلیق على قرار قضائی( تمییزی). , 25(81), 399-407. doi: 10.33899/arlj.2022.176180
عباس فاضل سعید. "تعلیق على قرار قضائی( تمییزی)". , 25, 81, 2022, 399-407. doi: 10.33899/arlj.2022.176180
سعید, . (2022). 'تعلیق على قرار قضائی( تمییزی)', , 25(81), pp. 399-407. doi: 10.33899/arlj.2022.176180
سعید, . تعلیق على قرار قضائی( تمییزی). , 2022; 25(81): 399-407. doi: 10.33899/arlj.2022.176180