الجمیلی, ., الوائلی, . (2022). فلسفة التربیة بین إِمانوئیل کانط و إمیل دورکایم ( دراسة مقارنة). , 52(89.1), 521-546. doi: 10.33899/radab.2022.175206
إِبراهیم أَحمد شعیر الجمیلی; عامر عبد زید الوائلی. "فلسفة التربیة بین إِمانوئیل کانط و إمیل دورکایم ( دراسة مقارنة)". , 52, 89.1, 2022, 521-546. doi: 10.33899/radab.2022.175206
الجمیلی, ., الوائلی, . (2022). 'فلسفة التربیة بین إِمانوئیل کانط و إمیل دورکایم ( دراسة مقارنة)', , 52(89.1), pp. 521-546. doi: 10.33899/radab.2022.175206
الجمیلی, ., الوائلی, . فلسفة التربیة بین إِمانوئیل کانط و إمیل دورکایم ( دراسة مقارنة). , 2022; 52(89.1): 521-546. doi: 10.33899/radab.2022.175206