م, . (2016). تأثیر تمرینات خاصه لتطویر بعض القدرات الحرکیه وانجاز فعالیه رکض 400 م حواجز نساء. , 3(13), 240-251. doi: Prefix/sphyes.2016.174925
فریال سامی خلیل م. "تأثیر تمرینات خاصه لتطویر بعض القدرات الحرکیه وانجاز فعالیه رکض 400 م حواجز نساء". , 3, 13, 2016, 240-251. doi: Prefix/sphyes.2016.174925
م, . (2016). 'تأثیر تمرینات خاصه لتطویر بعض القدرات الحرکیه وانجاز فعالیه رکض 400 م حواجز نساء', , 3(13), pp. 240-251. doi: Prefix/sphyes.2016.174925
م, . تأثیر تمرینات خاصه لتطویر بعض القدرات الحرکیه وانجاز فعالیه رکض 400 م حواجز نساء. , 2016; 3(13): 240-251. doi: Prefix/sphyes.2016.174925