عبد, . (1999). هاملت: نموذج معماری للشباب الحساس. , 29(32), 1-9. doi: 10.33899/radab.1999.168403
سلیمان یوسف عبد. "هاملت: نموذج معماری للشباب الحساس". , 29, 32, 1999, 1-9. doi: 10.33899/radab.1999.168403
عبد, . (1999). 'هاملت: نموذج معماری للشباب الحساس', , 29(32), pp. 1-9. doi: 10.33899/radab.1999.168403
عبد, . هاملت: نموذج معماری للشباب الحساس. , 1999; 29(32): 1-9. doi: 10.33899/radab.1999.168403