مجید, . (2020). موقف مصر وشمال إِفریقیا من المعتزلة. , 50(83), 235-258. doi: 10.33899/radab.2020.167458
قصی فیصل مجید. "موقف مصر وشمال إِفریقیا من المعتزلة". , 50, 83, 2020, 235-258. doi: 10.33899/radab.2020.167458
مجید, . (2020). 'موقف مصر وشمال إِفریقیا من المعتزلة', , 50(83), pp. 235-258. doi: 10.33899/radab.2020.167458
مجید, . موقف مصر وشمال إِفریقیا من المعتزلة. , 2020; 50(83): 235-258. doi: 10.33899/radab.2020.167458