Keywords = الکفاءة الوظیفیة
Number of Articles: 1

1

تاثیر تدریبات التایبو(Tae– Bo) فی متغیری الکفاءة الوظیفیة والناتج القلبی لدى المشترکات فی الصالات الریاضیة بأعمار (24-28) سنه

مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة
Volume 5, Issue 24, Spring 2022, Page 73-80
نور عبدالنبی محمد; محمد عبدالنبی محمد