Keywords = المهارات االساسیة بکرة القدم
Number of Articles: 1

1

تأثیر استخدام تمرینات متنوعة تبعا لشکل اللعب لتطویر بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة لالعبی نادی الجزیرة الریاضی بکرة القدم للشباب

مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة
Volume 5, Issue 23, Autumn 2021, Page 129-138
فؤاد حماد عسل