Author = محمد بن عیسى السعید
Number of Articles: 1

1

تأثیر برنامج تعلیمی باستخدام استراتیجیة التعلم المعکوس المدعوم بنماذج التحلیل الحرکى الکیفى على مستوى الاداء المهاری فی الجمباز

مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة
Volume 5, Issue 24, Spring 2022, Page 37-60
محمد بن عیسى السعید