Author = لینه صفاء علی السیدة
Number of Articles: 1

1

تأثیر تمرینات البیالتس على جهاز barrel Ladder فی الرشاقة والتو افق فی أداء التشکیالت الحرکیة فی الجمناستک الفنی للطالبا

مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة
Volume 3, Issue 13, Autumn 2016, Page 386-399
لینه صفاء علی السیدة