Author = طارق علی یوسف م.د
Number of Articles: 1

1

اثر تمرینات باستخدام انموذج التعلم البنائی فی اکتساب اداء مهارة الضرب الساحق لالعبی المدرسة التخصصیة بالکرة الطائر

مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة
Volume 3, Issue 13, Autumn 2016, Page 302-318
طارق علی یوسف م.د