Author = علی جهاد رمضان أ.م.د
Number of Articles: 1

1

تأثیر تمرینات خاصة فی تطویر سرعة التحرک الجانبی ودقة الضربات المنخفضة المستقیمة االمامیة والخلفیة لالعبی االسکواش

مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة
Volume 3, Issue 13, Autumn 2016, Page 209-224
علی جهاد رمضان أ.م.د; ضبیاء جعفر هواش السیدة